Politica de Confidentialitate

 • Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Preambul
  I. Vă multumim pentru vizitarea acestui website și sperăm că veți fi incantati sa aflati mai multe despre www.exact.ro, website detinut si admnistrat de Societate comerciala EXACT DEVELOPMENT S.R.L, persoana romana juridica, cu sediul Cluj Napoca , aleea Clabucet, nr 6A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J12/3330/2019. Website-ul www.exact.ro este cea mai mare, complexa si performanta platforma online de servicii din Romania, menita sa ofere atat solicitantului, cat si prestatorului o solutie optima prin cele doua modalitati de intermediere: AGENDA DE SERVICII si BURSA DE SERVICII.
  II. Protecția datelor este un aspect deosebit de important pentru noi. Utilizarea paginilor noastre de Internet este posibilă fără indicarea datelor personale, cu toate acestea, dacă cineva dorește să utilizeze serviciile noastre prin intermediul site-ului, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală sau un contract pentru o astfel de prelucrare, obținem consimțământul persoanei vizate.
  III. Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, locația, numarul de telefon si contul Facebook al persoane vizate, trebuie să se desfășoare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Prin intermediul acestei politici de confidențialitate a datelor, dorim să vă informăm cu privire la natura, tehnicile folosite, scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal și a drepturilor pe care le aveți.
  IV. În vederea conformării cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), am implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale menite să asigure cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transferul de date prin Internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, așadar protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a ne transfera date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon, în scris etc.
 • Definiții
  Politica noastră privind protecția datelor folosește termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Dorim ca Politica noastră privind protecția datelor să fie lizibilă și ușoară de înțeles pentru toată lumea. În vederea atingerii acestui obiectiv, vă explicăm mai întâi terminologia utilizată. În prezenta politică privind protecția datelor, folosim, între altele, următoarele expresii:
  A) DATE PERSONALE - Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali al acelei persoane fizice.
  B) PERSOANA VIZATĂ - Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator (data controller) sau persoană împuternicită (data processor).
  C) PRELUCRAREA - Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează cu date personale sau cu seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
  D) RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII - Restricționarea prelucrării este selectarea datelor cu caracter personal stocate, în scopul limitării procesării viitoare.
  E) PROFILAREA - Profilarea înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau anticipa aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, comportament, locație sau deplasări.
  F) PSEUDONIMIZARE - Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
  G) OPERATOR SAU CONTROLOR RESPONSABIL DE PRELUCRARE - Operatorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.
  H) PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ –- PROCESATORUL - Persoana împuternicită – Procesatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului. I) BENEFICIARUL -
  Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete, în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate beneficiari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.
  J) TERȚE PERSOANE - Poate avea calitatea de terță persoană, o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită, care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite, este autorizată să proceseze date cu caracter personal.
  K) CONSIMȚĂMÂNT - Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc .
  L) COOKIES - Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet. Multe site-uri Internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie ID. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie. Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără folosirea cookie-urilor. Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie. Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice folosirea cookie-urilor de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment din browserul de Internet. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. Pentru a afla mai multe despre acest subiect, accesați Politică cookies și profilare automată. Principiile care guvernează politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt:
 • a) Principiul legalității, corectitudinii și transparenței. Aceasta impune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu persoanele vizate.
  b) Principiulimitării scopului. Aceasta impune ca datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime .
  c) Principiu colectării minimului de date pentru atingerea scopului pentru care s-a obținut consimțământul . Conform acestui principiu, datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
  d) Principiul menținerii datelor actualizate asigura că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar.
  e) Principiul stocării datelor strict pe perioada pentru care s-a obținut consimțământul. Aceasta presupune ca datele cu caracter personal să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate cel mult timp necesar pentru prelucrarea datelor.
  f) Principiu asigurării securității adecvate datelor astfel încât acestea să fie integre, confidențiale și disponibile.
  g) Principiu responsabilității , operatorul este responsabil de respectarea principiilor enumerate la articolul 5 alineatul (1) din GDPR și trebuie să fie în măsură să demonstreze respectarea acestora.
 • Va respectam confidentialitatea si ne angajam sa va securizam si protejam datele personale in conformitate cu ”Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”. Cititi cu atentie aceasta Politica inainte de a utiliza Serviciile noastre.
  1. Cine suntem Societate comerciala EXACT DEVELOPMENT S.R.L, persoana romana juridica, cu sediul Cluj Napoca , aleea Clabucet, nr 6A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J12/3330/2019, care detine aplicatiile mobile Exact.ro iOS si Android, si website-ul Exact.ro.Ne puteti contact oricand la adresa de contact [email protected].
  2. Ce date cu caracter personal prelucram Colectam datele dumneavoastra cu caracter personal direct de la dumneavoastra, atunci cand va creati un cont de Client sau un profil de Prestator. Pentru crearea unui cont avem nevoie de numar de telefon, nume, prenume,adresa de mail. Validarea se face print-un link pe care îl primiti pe email-ul personal.
  Daca sunteti Client :
  • vi se va solicita nume,numar de telefon si adresa.
  • daca va inregistrati utilizand contul de Facebook: colectam prenumele și numele asa cum apar in contul dumneavoastra de Facebook si Numarul de Identificare Facebook
  Daca sunteti Prestator:
  • vi se va solicita numele firmei,numele persoanei de contact,numar de telefon si adresa de mail.
  • daca va inregistrati utilizand contul de Facebook: colectam prenumele și numele asa cum apar in contul dumneavoastra de Facebook si Numarul de Identificare Facebook Colectam automat adresa IP din motive de securitate. Comunicare prin functia de chat Cand utilizati functia de chat pentru a comunica cu alti utilizatori, colectam informatiile pe care alegeti sa le oferiti altor utilizatori prin intermediul acestei functii. Inregistrarea convorbirilor telefonice cu echipele noastre de relatii cu clientii Cand ne sunati sau alegeti sa fiti sunat de unul dintre reprezentantii serviciului de relatii cu clientii sau echipei noastre de vanzari, inregistram conversatia, sub rezerva consimtamantului dumneavoastra explicit, in scopul îmbunatatirii practicii noastre privind interactiunea cu clientii. Date de tip Clickstream Colectam informatii despre activitatea dumneavoastra pe Platforma noastra, care includ paginile de internet din care ati accesat platforma exact.ro, data si ora fiecarei vizite, cautarile pe care le-ati efectuat, bannerele publicitare sau continutul pe care ati facut clic, interactiunea dumneavoastra cu aceste tipuri de publicitate, durata vizitei dumneavoastra si ordinea in care vizitati continutul platformei exact.ro.
 • Cookies si tehnologii similare Utilizam module de tip cookies pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor, pentru a stoca preferintele de selectie a limbilor si a va oferi reclame relevante. "Cookies" sunt fisiere text mici transferate de un server web pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastra. Cookies pot fi utilizate pentru a colecta data si ora vizitei dumneavoastra, istoricul navigarii, preferintele dumneavoastra si numele dumneavoastra de utilizator. Puteti seta browserul sa refuze toate sau unele cookies sau sa va avertizeze atunci cand paginile de internet seteaza sau acceseaza cookies. Daca dezactivati sau refuzati cookies, va rugam sa retineti ca anumite parti ale serviciilor sau platformelor exact.ro pot deveni inaccesibile sau pot sa nu functioneze corect. Date de la terți sau surse disponibile public Primim datele dumneavoastră personale de la diversi terti si din surse publice, după cum urmeaza:
  A. Anumite informatii de natura tehnica si de utilizare de la furnizori de analize, cum ar fi Google.
  B. Informatii de contact referitoare la operatiunile de afaceri din retelele de publicitate, cum ar fi furnizorii de date in legatura cu operatiunile si partenerii de servicii.
  C. Datele privind utilizarea serviciilor din platform exact.ro, aferente serviciilor sau tranzactiilor. (Ex: date legate direct de anunturile publicate pe platforma pentru a preveni frauda și raportarea unor astfel de cazuri entitătilor respective). Nu dorim sa colectam sau sa prelucam date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani. Nu colectam cu buna stiinta date de la persoane sub 16 ani, insa daca constatam ca o persoana sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, o vom sterge imediat.
  3. Cat timp pastram datele cu caracter personal Vom pastra datele cat timp aveti cont pe aplicatiile mobile sau website. Puteti oricand sa stergeti sau sa cereti stergerea contului sau a profilului si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior stergerii contului, doar in cazurile în care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.
  4. Cui transmitem datele cu caracter personal Ne asiguram ca accesul la datele dumneavoastra de catre tertii persoane juridice de drept privat, in cazul acesta fiind serviciul de gazduire a echipamentelor IT,serviciul de backup al bazei de date si mentenanta se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia. Nu transmitem datele altor terti. In cazul in care ne revine o obligatie legala sau pentru a ne apara un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice. Putem alege sa vindem, sa transferam sau sa fuzionam parti din afacere sau din active. Daca are loc o schimbare în companie, atunci noii proprietari pot utiliza datele dumneavoastra personale in acelasi mod ca cel descris în aceasta Politica.
  5. In ce țari transferam datele cu caracter personal Stocam si prelucram datele cu caracter personal pe teritoriul Romaniei.
  6. Cum protejam securitatea datelor cu caracter personal : Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice (implementare securizata, criptare, backup de date, server securizat și alte măsuri tehnice de siguranța) si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Nu suntem responsabili pentru vulnerabilitati ale unor alte sisteme in afara controlului nostru.
  7. Legaturi catre website uri si terti: Platforma exact.ro poate contine trimiteri catre pagini web sau aplicatii ale tertilor. Daca faceti clic pe una dintre aceste legături, retineti ca fiecare dintre aceste pagini sau aplicatii va avea propria politica de confidentialitate. Nu controlam aceste pagini de internet/aplicatii si nu suntem responsabili de aceste politici.
  8. Drepturile dumneavoastra (persoanei vizate) DREPTUL DE A FI INFORMAT O dată ce ai consimțit și ai devenit o persoană vizată, ai dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmplă cu datele tale personale, la ce sunt folosite, să le accesezi, să le modifici și chiar să revoci consimțământul pentru o anumită organizație. În același timp, ai dreptul să îți accesezi datele personale ori de câte ori vrei. DREPTUL DE ACCES În baza acestui drept poți solicita informații referitoare la toate aspectele care privesc datele tale personale, colectate de către operator: dacă datele tale sunt prelucrate sau nu, de unde provin, cine le procesează, cu ce scop, pe ce perioadă de timp, unde sunt stocate. Tot în baza acestui drept poți solicita o ”copie” a informațiilor cu caracter prelucrate. DREPTUL LA RECTIFICARE Poți solicita rectificarea, modificare datelor tale cu caracter personal prelucrate de operator, după ce operatorul, prin proceduri interne a verificat identitatea ta. DREPTUL DE A FI UITAT (DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR) Un alt drept important este cel la ștergerea datelor (sau de a fi uitat). Principiul general este că o persoană are dreptul de a cere ștergerea datelor personale. Acest drept nu este unul absolut, aceasta însemnând că există circumstanțe în care datele nu vor fi șterse la cererea persoanei vizate. De exemplu, dacă datele personale sunt folosite pentru conformarea cu o obligație legală sau pentru siguranța sănătății publice, pentru cercetare științifică atunci dreptul la ștergerea datelor poate fi refuzat persoanei vizate. DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PRELUCRAREA DATELOR Conform GDPR o persoană are dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale în diverse circumstanțe. De exemplu, o persoană vizată poate restricționa prelucrarea datelor personale când crede că acestea nu sunt exacte. În acest caz, persoana va putea restricționa prelucrarea datelor până când acuratețea acestora este verificată. Un alt caz când se poate restricționa prelucrarea datelor este momentul în care persoana vizată obiectează prelucrării PORTABILITATEA DATELOR Ai de asemenea dreptul la portarea datelor. În lipsa altor condiții contractuale (de care ar trebui să fii informat înainte de a consimți prelucrării datelor) îți poți muta datele de la un furnizor la altul într-un mod ușor și rapid. DREPTUL LA OPOZIȚIE Acest drept include: dreptul de a se opune prelucrării și dreptul de a se opune aplicării procesului decizional automat și creării de profiluri. DREPTURI LEGATE DE PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI CREAREA DE PROFILURI Acest drept dorește să apere persoanele de anumite decizii cu potențial negativ care are putea fi luate fără intervenție umană. GDPR-ul definește crearea de profiluri ca fiind orice formă automatizată de prelucrare în scopul evaluării anumitor aspecte personale ale individului, cum ar fi performanța la muncă, sănătatea, preferințe personale, situația economică, locația și altele. Dacă o organizație folosește crearea de profiluri, trebuie să ia anumite măsuri de siguranță. De exemplu, să fie utilizate proceduri matematice sau statistice corecte, datele cu caracter personal să fie securizate, să existe măsuri care permit anomaliilor să fie corectate cu un risc minim de erori. De reținut, procesul decizional automatizat nu trebuie să fie aplicat niciodată unui copil. DREPTUL DE A-ȘI RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL Printr-o manifestare de voință simetrică celei prin care ți-ai dat consimțământul, în orice moment îl vei putea retrage, iar noi vom ține cont de această retragere.La exercitarea oricăreia dintre aceste drepturi, în cazul în care nu există împedimente legale, noi ne vom conforma prevederilor Regulamentului GDPR, operând cele solicitate de persoana vizată, și informând persoana vizate despre demersurile efectuate. Taxe Nu este nicio taxa. Termen raspuns Termenul este de 30 zile, ocazional, poate dura mai mult de o luna daca solicitarea dumneavoastra este deosebit de complexa sau ati făcut mai multe solicitari Plangeri Aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România. Website: http://www.dataprotection.ro . Cu toate acestea, inainte de a face o plangere autoritatii pentru protectia datelor, apreciem ocazia de a ne ocupa noi in primul rand de problemele dumneavoastra Temeiul juridic al prelucrării Articolul 6 (1) lit. a din Regulamentul GDPR servește drept temei juridic pentru operațiunile de prelucrare pentru care ne dați consimțământul, pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea de servicii, prelucrarea se desfășoară în baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din Regulamentul GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul elaborării ofertelor. În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale care ne impune prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulamentul GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. În această ipoteză, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulamentul GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulamentul GDPR, în cazul în care prelucrarea nu se efectuează în baza niciuneia dintre motivele menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese contravin intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR). 9.Catre cine divulgam datele personale Pentru efectuarea platilor pe platforma exact.ro folosim serviciile EuPlatesc cu sediul social str. Mizil, nr 2C Bucuresti, sector 3 , cu numarul de registru J40/9950/2006. Politica Euplatesc.ro privind confidentialitatea datelor poate fi consultata aici: https://www.euplatesc.ro/politica-de-confidentialitate.php 10. Informarea despre modificarile din politica de confidentialitate Modificarile aduse prezentului document vor fi publicate pe aceasta pagina sau prin notificari pe aplicatiile mobile sau website. In cazul in care nu sunteti de acord cu modificarile propuse, va puteti sterge sau sa cereti stergerea contului 11. Masuri tehice de protejare a datelor cu caracter personal Toate informatiile pe care le primim despre dumneavoastra sunt stocate pe servere securizate si am implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate si necesare pentru a va proteja datele personale. Nu suntem responsabili pentru vulnerabilitati ale unor alte sisteme in afara controlului nostru. 12. Detalii de contact Ne puteti contacta oricand prin email la adresa [email protected].
  Mulțumim,
  Echipa EXACT.RO