Servicii complete de consultanță, proiectare și servicii auxiliare achiziției (consultanță în achiziții)

  • March 19, 2020
  • Nume firma : SOV CONSULTING
  • Persoana de Contact : SOV CONSULTING
  • Adresa : Baia Mare, Jud. Maramures str. Victoriei nr. 152D/2

Detalii anunt

 A) Servicii de consultanță
Prin experienţa acumulată, proiectele realizate și implementate până în prezent, oferim consultanţă în:
1. Întocmirea de cereri de finanțare, memorii justificative, planuri de afaceri, studii de piață, analize cost-beneficiu,
previziuni economico-financiare, verificarea documentațiilor tehnice prezentate de proiectanți, atât pentru accesarea
fondurilor europene și a finanțărilor guvernamentale.
2. Servicii complete de management de proiect
B) Servicii de proiectare
C) Servicii auxiliare achiziție
D) Servicii de formare profesională
Sov Consulting este furnizor autorizat de servicii de formare profesională.
E) Execuție lucrări de construcții și înființare plantații
Realizăm: clădiri rezidențiale și nerezidențiale, reabilitări, renovări și amenajări interioare și exterioare, rețele de apa și
canalizare, instalații, precum și plantații diverse.
Serviciile oferite se adresează tuturor categoriilor de clienți: entități private, persoane fizice, ONG-uri, autorități locale,
instituții publice.
Structura de personal, alcătuită din angajați permanenți și colaboratori externi cu calificare și expertiză în domeniile
necesare realizării și implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă (management proiect, evaluare proiect,
achiziții, economic, juridic, inginerie, administrație publică) ne permite să abordăm și să finalizăm cu profesionalism toate
tipurile de proiecte cu finanțare nerambursabilă care pot fi realizate în România.

Recenzii